079 363 2905

Sparx Enterprise Architect Meetup

Meetup voor gebruikers van Sparx Enterprise Architect

Doelgroep

De eerste meetup van EAXpertise voor iedereen geinteresseerd of werkend met Sparx Enterprise Architect. In deze eerste sessie hebben we Jan de Liefde van the Collective bereid gevonden ons iets meer te vertellen over een interessant project waar Sparx en Prolaborate wordt ingezet.

Inhoud

17:00: Aanvang

Inloop en kennismaking, kleine maaltijd

18:00: Pitch

Pitch van de aanwezigen, waarbij tijdens het jezelf voorstellen je aangeeft wat jij met Sparx EA doet.

18:30: Presentatie Sparx EA in infraprojecten

Het idee om te laten zien hoe we EA als MBSE platform kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van (grootschalige) infra systemen waarbij we werken vanuit standaards als Togaf, ISA95 en ISA88. Documenten als Conops, OCD, specificaties, ontwerpdocumenten en managementplannen worden vanuit deze omgeving gegenereerd en we ontsluiten informatie niet alleen vanuit native EA maar ook via Prolaborate.

Dit is een actuele case waar we voor 2 klanten mee bezig zijn. Omdat de ontwikkeling nog gaande is zal in ik grote lijnen schetsen hoe het eruit gaat zien en wat we momenteel ontwikkeld hebben.

Presentator: Jan de Liefde

 

19:30 Pauze – Netwerken

20:00 IDEA AddOn

De nieuwe IDEA AddOn. Deze nieuwe Open Source AddOn heeft een aantal nieuwe functionaliteiten zoals:

•Het ArchiMaid formulier

•Verbeterde statische HTML generator

•De releasemanager voor makkelijke migratie van repositories in een OTAP straat

•Nieuwe en verbeterde data modellleer schermen

Presentator: Bert Dingemans

20:30 Prolaborate 

Wat zit er in dit nieuwe Sparx product? Demonstratie van de mogelijkheden van dit publicatie medium.

Presentator: Han van Roosmalen

21:00 Netwerkborrel

21:30 Einde

 

Bijeenkomsten en Praktisch

Kosten En Voorwaarden

Deelname is gratis, opgeven vooraf is vereist