079 363 2905

SAFE for Architects door Frank Langeveld

Dit is een praktische en grondige verdiepingstraining voor iedereen die met de constructie en kwaliteit van grote complexe systemen te maken heeft. Frank Langeveld is Maat van Agile Partners en werkt als Agile coach. Sinds 2012 is hij trainer en coach in scaling agile en SAFe. Frank heeft ervaring als Architect in verschillende rollen. Trainingsdagen: Dinsdag 6,7 en 8 augustus 2019.

Doelgroep

Dit is een verdiepingstraining en een vervolg op de basis SAFe trainingen. Om ook het examen te doen is het gevolgd hebben van een basis SAFe ttraining vereist.

Deze training is bestemd voor architecten die opereren in omvangrijke organisaties en systemen. Maar ook Product owners en Product managers met een technische opdracht hebben baat bij deze training..  

Training in de TFG House op Dinsdag 6, 7 en 8 augustus 2019. Van 09:00 uur tot 17:00 uur. Voor lunch wordt gezorgd!

Inhoud

SAFe ziet de architect als een sleutelrol en “change agent”. Het werken onder veranderende omstandigheden vraagt (paradoxaal genoeg) om stabiliteit in (bouw)strategie en de samenwerking. De architect kan deze stabiliteit bieden door een goed begrip van het hele systeem en door een goed getimede samenwerking met belanghebbenden aan te gaan. Hier gaat de SAFe training voor de architect concreet op in. Deze training helpt de architect effectiever te zijn en en vergroot zijn/haar impact op het resultaat. Voor een indruk van ARCH kun je de “pre-work” sectie bekijken: https://www.scaledagile.com/certification-courses-safe-for-architects-course-pre-work/

 

Veel architectuur thema’s krijgen door de SAFe context een verrassende duidelijkheid en toepasbaarheid. Agile wordt praktisch hanteerbaar in een "scaling" omgeving!

Programma

Bijeenkomsten en Praktisch

Trainingsduur

3 dagen

Kosten En Voorwaarden

Prijs is € 1700,- excl. BTW voor een Maat. Het kan van het opleidingsbudget af! Premium partners betalen € 1900,- excl. BTW en overige externen betalen € 2000,- excl. BTW.

Trainingsdagen: Dinsdag 14 mei en maandag 20 mei en dinsdag 21 mei 2019.

Extra Informatie

SAFe is wereldwijd het meest toegepaste framework. Soms wordt het toepassen van SAFe gecombineerd met een organisatie transformatie, wat vaak meerdere jaren omspant. Maar transformaties zijn lang niet altijd succesvol. Er is veel onderzoek en kennis beschikbaar, die kan helpen om de goede keuzes te maken. SAFe biedt een dynamische leeromgeving met informatie en events. https://www.scaledagileframework.com/