079 363 2905

IREB Foundation in Requirements Engineering (Avondtraining)

Om een verandering of project succesvol uit te voeren is het voorwaardelijk dat er over een juiste en complete set van requirements wordt beschikt.

Doelgroep

Requirements Engineers, Requirements Managers, Informatie/Business analisten, Functioneel ontwerpers en iedereen die een belang heeft bij requirements zoals Testers, Functioneel Beheerders, Architecten.

Inhoud

De deelnemer leert de scope af te bakenen en te formuleren om zodoende grip te krijgen en te houden op de beoogde veranderingen. Daarvoor leert hij/zij de noodzaak om de juiste belanghebbenden te betrekken bij het verzamelen (eliciteren), vastleggen en beoordelen van de requirements. Conflicten tussen requirements en de belangen van de belanghebbende kunnen worden onderkend en worden opgelost. De requirements engineer is tenslotte de spil tussen de business en de ICT voor het realiseren van hun doelstellingen.

Na Foundation certificering zal de deelnemer weten:

  • de begrippen en termen die in het vakgebied gehanteerd worden
  • wat het belang is van requirements en de rol van de belanghebbende;
  • welke technieken er zijn om requirements te verzamelen (eliciteren), analyseren, vast te leggen en te valideren;
  • hoe requirements engineering problemen en conflicten ┬áte herkennen en deze te kunnen oplossen;
  • hoe requirements gedurende hun levenscyclus worden gemanaged;
  • waarop gelet moeten worden bij het selecteren van een Requirements Management tool

De foundation certificering geeft de deelnemer inzicht in het belang en de kernactiviteiten van requirements engineering; eliciteren, documenteren, valideren & onderhandelen en management. Hiervoor heeft het IREB een internationale terminologie en gangbare standaarden samengevoegd tot een gedegen basis, het foundation level.

De volgende onderwerpen worden behandeld en vaardigheden aangeleerd. De materie wordt door specialisten in het vakgebied bijgebracht en wordt er veelvuldig met praktische opdrachten geoefend. Daarnaast wordt ook de wijze en soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten getraind

Bijeenkomsten en Praktisch

Kosten En Voorwaarden

#voorwaarden#