079 363 2905

IREB Requirements Engineering @ Agile primer (avondtraining)

De deelnemer leert hoe requirements engineeringsmethoden en -technieken in een Agile ontwikkelingsproces kunnen worden toegepast, en hoe technieken uit de Agile aanpak het toepassen van requirements engineering kunnen verbeteren.

Doelgroep

 • Requirementsanalisten (informatie- en businessanalisten, functioneel ontwerpers, requirements engineers/managers, enz.)
  • die in een Agile omgeving erop gericht zijn hun requirements engineering technieken succesvol toe te passen.
  • die de requirementstechnieken in een Agile omgeving willen verbeteren.
 • Agile professionals (scrum masters, product owners, development team members, agile coaches)
  • die de waarde en voordelen van de requirements engineeringsdisciplines in Agile-projecten willen begrijpen.
  • die de Agile ontwikkeling willen verbeteren door gebruik te maken van bewezen requirementstechnieken en -methoden.
 • Mensen uit gerelateerde disciplines (IT-managers, testers, beheerders, ontwikkelaars, architecten, enz.)
  • die willen begrijpen hoe Requirements Engineering en Agile benaderingen in ontwikkelingsprocessen succesvol kunnen worden gecombineerd.

Inhoud

De deelnemer leert de synergie te vinden van requirements engineering (RE) in een Agile omgeving. De deelnemer leert hoe requirements engineeringsmethoden en -technieken in een Agile ontwikkelingsproces kunnen worden toegepast, en hoe technieken uit de Agile aanpak het toepassen van requirements engineering kunnen verbeteren.

 

 • Motivatie en mindset
  Wat zijn de kernwaarden van RE en Agile en hoe zijn deze te combineren?
  Welke valkuilen, misvattingen en vooroordelen vinden we bij beide principes?

 • Basis voor requirements engineering in een Agile omgeving
  Weten wat de relevantie van Agile (Scrum) rollen, proces en artefacten zijn bij het opstellen van de requirements.
  Weten wat het verschil tussen een klassieke requirementsanalist en Product Owner is.
  Weten hoe om te gaan met requirements in een continu veranderende omgeving.
 • Producten en technieken
  Weten hoe requirements vast te leggen bij een Agile aanpak.
  Weten wat de mate van detaillering van de requirements zijn en in welke Agile producten de requirements worden vastgelegd, zoals een Product Vision, Backlog, Epic, User story, enz.
 • Organisatorische aspecten
  Weten welke interactie met belanghebbenden (stakeholders) in een Agile requirementsproces plaatsvindt;
  wat de rol van requirementsmanagement in Agile is.
  Organiseren en schalen van teams.
  Weten welke aanpak voor het opstellen (vooraf of continu) van requirements het beste past in de gegeven situatie.

Bijeenkomsten en Praktisch

Kosten En Voorwaarden

#voorwaarden#