079 363 2905

Overzicht van events en workshops

Insights Discovery voor maten (open inschrijving)

Samenvatting

Als ondernemer binnen de ICT is het nut van jezelf ontwikkelen op technisch inhoudelijk vlak voor iedereen helder. In een snel bewegende markt moet je bijblijven qua kennis om je persoonlijke marktwaarde op peil te houden. Voor The Future Group is de marktwaarde van onze aangesloten specialisten natuurlijk ook van groot belang. Mede daarom is ooit het opleidingsbudget beschikbaar gesteld en stimuleren we alle maten om zichzelf vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen. Maar hoe kijken we nu naar ontwikkeling op persoonlijk vlak? In diezelfde snel bewegende markt wordt ook steeds meer gevraagd op het gebied van sociale- en communicatieve vaardigheden, de zgn. softskills. Ook dit vinden we bij TFG erg belangrijk en daarom zetten we nu de eerste stappen in het aanbieden van persoonlijke ontwikkeling op dit vlak middels het Insights Discovery model.

Doelgroep

 Alle bij The Future Group aangesloten maten behoren tot de doelgroep.

 

Inhoud

Het Insights Discovery model geeft je inzicht in gedragsstijlen bij jezelf en bij mensen in je omgeving. Het helpt je jouw eigen gedrag inzichtelijk te maken en meer inzicht te krijgen in het gedrag van anderen. Dit inzicht maakt dat je makkelijker in staat bent te communiceren met personen die andere voorkeuren in gedrag hebben. Dit zou bijvoorbeeld tijdens een intake of stand-up meeting kunnen bijdragen aan je zakelijke inzetbaarheid en professionaliteit.

Om inzicht te krijgen in je persoonlijke profiel, wordt een online vragenlijst gebruikt. Het resultaat daarvan wordt verwerkt in een persoonlijk profiel, dat in een 1 op 1 gesprek aan je wordt teruggekoppeld.

Naast een persoonlijk profiel, is Insights ook een prima middel om in teamverband te werken aan een betere samenwerking en helpt het mensen om meer begrip en inzicht in elkaar te krijgen waardoor de teameffectiviteit toeneemt.

 

Door: Martijn de Jong

Programma

Het Insights Discovery profiel wordt opgesteld aan de hand van een online vragenlijst. De uitnodiging hiervoor ontvang je na het eerste telefoongesprek. Het invullen van deze vragenlijst duurt +/- 20 minuten.

Vervolgens plannen we een afspraak waarbij je, in een gesprek van ongeveer 1,5 uur, uitleg krijgt over het model en jouw persoonlijke profiel ontvangt.

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

Voor het opstellen van een persoonlijk profiel en de terugkoppeling worden in de markt bedragen gevraagd vanaf €300,-. Omdat we vanuit The Future Group geloven in dit model en de toegevoegde waarde hiervan inzien voor een groot deel van ons netwerk, bieden we de bij ons aangesloten maten, bij wijze van pilot, deze mogelijkheid aan voor €150,-. Voor dit bedrag krijg je een persoonlijk Insights profiel en een 1 op 1 terugkoppeling in een gesprek van ongeveer 1,5 uur. 

Let op: De kosten worden niet verrekend met de opleidingsbudgetten vanuit TFG voor TFG Maten.

 

150 ex BTW

Extra Informatie

Bijeenkomsten


Management Drives 2019 (open inschrijving)

Samenvatting

Management Drives (MD) vertelt iets over jouw drijfveren. Wat drijft jou om te doen wat je doet? Jouw drijfveren horen bij jou en zijn niet situationeel bepaald. Ze veranderen nauwelijks in de tijd. Drijfveren zijn voorspellers van gedrag. Voor een team (scrumteam / projectteam / afdeling …) kan een groepsprofiel opgesteld worden die gebaseerd is op de individuele profielen. En dan wordt het interessant: past de scrummaster bij het team? Is hij kwa drijfveren wel de juiste persoon om sturing te geven aan dit scrum team? Het maakt duidelijk waarom de scrum master altijd problemen heeft om testers of architecten te begrijpen. MD is te gebruiken als instrument om te achterhalen waarom relaties wel of juist niet functioneren. Is een team ook echt in zijn kracht te zetten of is dat op voorhand een verloren wedstrijd als je naar de taak van het team kijkt? Hoe kun jij als leider van een team (scrummaster, project leider, lijnmanager) je communicatie aanpassen zodat die effectief is? Laat MD je ondersteunen bij je persoonlijke leiderschap!

Doelgroep

Iedereen kan gebruik maken van de inzichten die MD biedt. De grootste meerwaarde is te behalen als je als team een MD sessie doet en dus iedereen een persoonlijk profiel laat maken en die met elkaar te delen.

 

Inhoud

Management Drives (MD) is gebaseerd op de theorie van Graves: een gedragspsycholoog die onderzoek heeft gedaan naar de drijfveren van mensen. Wat drijft jou om te doen wat je doet? Jouw drijfveren horen bij jou en zijn niet situationeel bepaald. Je drijfveren veranderen niet als je bijvoorbeeld naar een nadere opdrachtgever gaat of als je op een ander project gezet wordt. Drijfveren zijn voorspellers van gedrag. Hoe ga je met jouw profiel reageren op een goede dag? Of op een slechte dag? Of als je onder druk gezet wordt? Deze informatie haal je uit je individuele profiel.

Voor een team (scrumteam / projectteam / afdeling …) kan een groepsprofiel opgesteld worden die gebaseerd is op de individuele profielen. En dan wordt het interessant: past de scrummaster bij het team? Is hij kwa drijfveren wel de juiste persoon om sturing te geven aan dit scrum team? Het maakt duidelijk waarom de scrum master altijd problemen heeft om testers of architecten te begrijpen.

MD is te gebruiken als instrument om te achterhalen waarom relaties wel of juist niet functioneren. Is een team ook echt in zijn kracht te zetten of is dat op voorhand een verloren wedstrijd gegeven de taak van het team? 

Hoe kun jij als leider van een team (scrummaster, project leider, lijnmanager) je communicatie aanpassen zodat die effectief is?

Wat gaat er gebeuren tijdens een MD sessie?

* Opstellen persoonlijk profiel: op basis van een vragenlijst die je online kunt invullen wordt je eigen persoonlijke profiel opgesteld.

* Deze krijg je toegestuurd en kun je in een app bekijken en bestuderen

* Korte telefonische terugkoppeling van jouw persoonlijke profiel

Als je MD wilt toepassen met een team (bijvoorbeeld je maatschap) volgt een groepssessie. Daarbij wordt het groepsprofiel toegelicht, wordt (als voorbeeld) gekeken hoe de maatschap manager past bij de maatschap als hij de leider zou zijn.

Doe je niet mee in groepsverband, dan krijg je een persoonlijke verdieping in de toepassing van MD en jouw eigen profiel.

 

Door: Erik Visser

Programma

Online vragenlijst invullen met een telefonische terugkoppeling

Eén avond met de groep om de groepssessie te houden (drie uur)

De avond zal in onderling overleg gepland worden.

 

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

Extra informatie

Maximale groepsgrootte 25 man. Het is handig om bij grote groepen (>15 man) na te gaan of de groep niet beter gesplitst kan worden in twee kleinere groepen. 

Op http://www.watvoorleiderbentu.nl/ kun je al een voorproefje doen.

Bijeenkomsten

In onderling overleg.

EUR 400,- Euro

Let op: De helft van de kosten kunnen worden verrekend met de opleidingsbudgetten vanuit TFG voor TFG Maten.

Extra Informatie

Bijeenkomsten


Lowcode platformen vanuit het perspectief van de informatiearchitect 28 februari 2020

Samenvatting

Lowcode platformen vanuit het perspectief van de informatie architect

Doelgroep

Dit middagevent is interessant voor iedereen die in aanraking komt met low code platformen. We kijken vanuit het informatie architectuur perspectief naar low code platformen. Maar de presentaties zijn ook voor andere disciplines zeer relevant want de introductievan low code platformen heeft invloed op vele ICT rollen die binnen de maatschappen te vinden zijn zoals:

  • Enterprise Architecten
  • Projectmanagers,
  • Informatie analisten,
  • BI ontwikkelaars,
  • Testers
  • Oracle en Microsoft ontwikkelaars
  • Product owners

 

Inhoud

 

In deze middagsessie zullen een aantal lowcode leveranciers op interactieve wijze ingaan op hun product. Dit doen zij op basis van een aantal vragen vanuit de architectuur maatschap van TFG (The Demand Group). Hier vindt u een presentatie met de vragen.

Na een korte introductie vanuit The Future Group zullen tijdens deze middagsessie twee lowcode leveranciers een bijdrage leveren door een beeld te geven van de door hen geleverde functionaliteiten vanuit een architectuurperspectief. De leveranciers die deelnemen aan dit event zijn:

  • Betty Blocks
  • Thinkwise
  • Mendix

Daarnaast zal een solution architect en OutSystems ambassadeur betrokken bij een aantal introducties van een low code platform ingaan op de ervaringen opgedaan.

Door: Bert Dingemans

Programma

13.00 - 13.15: Opening The Future Group (Bert Dingemans)

13.15 – 14.15:  Thinkwise (Victor Klaren)

14.15 – 15.15: Mendix (Eduard de Bruijn)

15:30 - 16:30: Betty blocks (Angelo de Voer)

16.30 - 17:00: Praktijkervaringen van een architect met Low Code (Shanny Anoep)

17.00 - 17.30: Netwerken

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

Deze sessie is toegankelijk voor maten van alle TFG maatschappen en voor klanten van TFG. Deelname is gratis. Maximum aantal deelnemers is 35

Het is Event is volgeboekt. Het is helaas niet meer mogelijk om aan te melden!

Extra Informatie

Bijeenkomsten

datumbegin tijdeind tijdnaamadrespostcodeplaats
28-02-202013:0017:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer

TFG Open Tech Night #3 - 31 maart 2020 - Meld je snel aan!

Samenvatting

Een leuke bijeenkomst om dieper in te gaan op technische vraagstukken. Het is een Openspace achtige setting waarin je een vraag of casus kan inbrengen en bij voldoende draagvlak een start wordt gemaakt aan de oplossing. Open Tech Nights 2019!

Doelgroep

Voor alle Maten binnen The Future Group. Laatste Open Tech Night van 2019 was een groot succes!

 

Op 2 december vond de laatste TFG Open Tech Night van 2019 plaats!

 

“Het was weer een mooie Open Tech Night. We zijn o.a. met Kubernetes, Minikube, JVM innovatie, Kotlin, Forza Horizon, Rust, WebGL, WebVR, WebAssembly, React, Aframe, Ubuntu aan de slag gegaan en dat alles met een lekkere bord roti, een drankje en vooral gezelligheid!”

 

Wil jij in 2020 ook aansluiten? Ook in 2020 gaan de Open Tech Nights gewoon weer door!

Lees meer voor het programma van 2020!

Inhoud

Open Tech Night 2019 sessies! Meld je aan! Deel je kennis! Haal de oplossing!

Een leuke bijeenkomst om dieper in te gaan op technische vraagstukken! Het is een Openspace achtige setting waarin je een vraag of casus kan inbrengen en bij voldoende draagvlak een start wordt gemaakt aan de oplossing. Handson aan de slag met de techniek en doordat er meerdere maatschappen deelnemen aan de Tech Nights de kans op meerdere mogelijke uitkomsten o.b.v een diversiteit aan technology en knowledge!

Wat wordt er verwacht? Dat iedere deelnemer handson kennis inbrengt om een klantcase en/of nieuwe concept uit te werken.

Inloop vanaf 17.00 uur TFG Zoetermeer, er wordt voor een heerlijk hapje eten gezorgd!

Hierbij het (concept) programma:

Di 21 januari (bevestigd meld je aan) 

Di 25 februari

Di 31 maart

Di 12 mei

Di 9 juni

Di 15 september

Di 27 oktober

Di 1 december

 

Met vriendelijke groet Open Tech Night Founders,

Timen Olthof

Daan Horn

Marc Enschede

 

Door: Patrick Barbier

Programma

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

#voorwaarden#

Extra Informatie

Bijeenkomsten


TFG Open Tech Night #4 - 12 mei 2020 - Meld je snel aan!

Samenvatting

Een leuke bijeenkomst om dieper in te gaan op technische vraagstukken. Het is een Openspace achtige setting waarin je een vraag of casus kan inbrengen en bij voldoende draagvlak een start wordt gemaakt aan de oplossing. Open Tech Nights 2019!

Doelgroep

Voor alle Maten binnen The Future Group. Laatste Open Tech Night van 2019 was een groot succes!

 

Op 2 december vond de laatste TFG Open Tech Night van 2019 plaats!

 

“Het was weer een mooie Open Tech Night. We zijn o.a. met Kubernetes, Minikube, JVM innovatie, Kotlin, Forza Horizon, Rust, WebGL, WebVR, WebAssembly, React, Aframe, Ubuntu aan de slag gegaan en dat alles met een lekkere bord roti, een drankje en vooral gezelligheid!”

 

Wil jij in 2020 ook aansluiten? Ook in 2020 gaan de Open Tech Nights gewoon weer door!

Lees meer voor het programma van 2020!

Inhoud

Open Tech Night 2019 sessies! Meld je aan! Deel je kennis! Haal de oplossing!

Een leuke bijeenkomst om dieper in te gaan op technische vraagstukken! Het is een Openspace achtige setting waarin je een vraag of casus kan inbrengen en bij voldoende draagvlak een start wordt gemaakt aan de oplossing. Handson aan de slag met de techniek en doordat er meerdere maatschappen deelnemen aan de Tech Nights de kans op meerdere mogelijke uitkomsten o.b.v een diversiteit aan technology en knowledge!

Wat wordt er verwacht? Dat iedere deelnemer handson kennis inbrengt om een klantcase en/of nieuwe concept uit te werken.

Inloop vanaf 17.00 uur TFG Zoetermeer, er wordt voor een heerlijk hapje eten gezorgd!

Hierbij het (concept) programma:

Di 21 januari (bevestigd meld je aan) 

Di 25 februari

Di 31 maart

Di 12 mei

Di 9 juni

Di 15 september

Di 27 oktober

Di 1 december

 

Met vriendelijke groet Open Tech Night Founders,

Timen Olthof

Daan Horn

Marc Enschede

 

Door: Patrick Barbier

Programma

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

#voorwaarden#

Extra Informatie

Bijeenkomsten


TFG Open Tech Night #6 - 15 september 2020 - Meld je snel aan!

Samenvatting

Een leuke bijeenkomst om dieper in te gaan op technische vraagstukken. Het is een Openspace achtige setting waarin je een vraag of casus kan inbrengen en bij voldoende draagvlak een start wordt gemaakt aan de oplossing. Open Tech Nights 2019!

Doelgroep

Voor alle Maten binnen The Future Group. Laatste Open Tech Night van 2019 was een groot succes!

 

Op 2 december vond de laatste TFG Open Tech Night van 2019 plaats!

 

“Het was weer een mooie Open Tech Night. We zijn o.a. met Kubernetes, Minikube, JVM innovatie, Kotlin, Forza Horizon, Rust, WebGL, WebVR, WebAssembly, React, Aframe, Ubuntu aan de slag gegaan en dat alles met een lekkere bord roti, een drankje en vooral gezelligheid!”

 

Wil jij in 2020 ook aansluiten? Ook in 2020 gaan de Open Tech Nights gewoon weer door!

Lees meer voor het programma van 2020!

Inhoud

Open Tech Night 2019 sessies! Meld je aan! Deel je kennis! Haal de oplossing!

Een leuke bijeenkomst om dieper in te gaan op technische vraagstukken! Het is een Openspace achtige setting waarin je een vraag of casus kan inbrengen en bij voldoende draagvlak een start wordt gemaakt aan de oplossing. Handson aan de slag met de techniek en doordat er meerdere maatschappen deelnemen aan de Tech Nights de kans op meerdere mogelijke uitkomsten o.b.v een diversiteit aan technology en knowledge!

Wat wordt er verwacht? Dat iedere deelnemer handson kennis inbrengt om een klantcase en/of nieuwe concept uit te werken.

Inloop vanaf 17.00 uur TFG Zoetermeer, er wordt voor een heerlijk hapje eten gezorgd!

Hierbij het (concept) programma:

Di 21 januari (bevestigd meld je aan) 

Di 25 februari

Di 31 maart

Di 12 mei

Di 9 juni

Di 15 september

Di 27 oktober

Di 1 december

 

Met vriendelijke groet Open Tech Night Founders,

Timen Olthof

Daan Horn

Marc Enschede

 

Door: Patrick Barbier

Programma

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

#voorwaarden#

Extra Informatie

Bijeenkomsten


TFG Open Tech Night #7 - 27 oktober 2020 - Meld je snel aan!

Samenvatting

Een leuke bijeenkomst om dieper in te gaan op technische vraagstukken. Het is een Openspace achtige setting waarin je een vraag of casus kan inbrengen en bij voldoende draagvlak een start wordt gemaakt aan de oplossing. Open Tech Nights 2019!

Doelgroep

Voor alle Maten binnen The Future Group. Laatste Open Tech Night van 2019 was een groot succes!

 

Op 2 december vond de laatste TFG Open Tech Night van 2019 plaats!

 

“Het was weer een mooie Open Tech Night. We zijn o.a. met Kubernetes, Minikube, JVM innovatie, Kotlin, Forza Horizon, Rust, WebGL, WebVR, WebAssembly, React, Aframe, Ubuntu aan de slag gegaan en dat alles met een lekkere bord roti, een drankje en vooral gezelligheid!”

 

Wil jij in 2020 ook aansluiten? Ook in 2020 gaan de Open Tech Nights gewoon weer door!

Lees meer voor het programma van 2020!

Inhoud

Open Tech Night 2019 sessies! Meld je aan! Deel je kennis! Haal de oplossing!

Een leuke bijeenkomst om dieper in te gaan op technische vraagstukken! Het is een Openspace achtige setting waarin je een vraag of casus kan inbrengen en bij voldoende draagvlak een start wordt gemaakt aan de oplossing. Handson aan de slag met de techniek en doordat er meerdere maatschappen deelnemen aan de Tech Nights de kans op meerdere mogelijke uitkomsten o.b.v een diversiteit aan technology en knowledge!

Wat wordt er verwacht? Dat iedere deelnemer handson kennis inbrengt om een klantcase en/of nieuwe concept uit te werken.

Inloop vanaf 17.00 uur TFG Zoetermeer, er wordt voor een heerlijk hapje eten gezorgd!

Hierbij het (concept) programma:

Di 21 januari (bevestigd meld je aan) 

Di 25 februari

Di 31 maart

Di 12 mei

Di 9 juni

Di 15 september

Di 27 oktober

Di 1 december

 

Met vriendelijke groet Open Tech Night Founders,

Timen Olthof

Daan Horn

Marc Enschede

 

Door: Patrick Barbier

Programma

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

#voorwaarden#

Extra Informatie

Bijeenkomsten


TFG Open Tech Night #8 - 1 december 2020 - Meld je snel aan!

Samenvatting

Een leuke bijeenkomst om dieper in te gaan op technische vraagstukken. Het is een Openspace achtige setting waarin je een vraag of casus kan inbrengen en bij voldoende draagvlak een start wordt gemaakt aan de oplossing. Open Tech Nights 2019!

Doelgroep

Voor alle Maten binnen The Future Group. Laatste Open Tech Night van 2019 was een groot succes!

 

Op 2 december vond de laatste TFG Open Tech Night van 2019 plaats!

 

“Het was weer een mooie Open Tech Night. We zijn o.a. met Kubernetes, Minikube, JVM innovatie, Kotlin, Forza Horizon, Rust, WebGL, WebVR, WebAssembly, React, Aframe, Ubuntu aan de slag gegaan en dat alles met een lekkere bord roti, een drankje en vooral gezelligheid!”

 

Wil jij in 2020 ook aansluiten? Ook in 2020 gaan de Open Tech Nights gewoon weer door!

Lees meer voor het programma van 2020!

Inhoud

Open Tech Night 2019 sessies! Meld je aan! Deel je kennis! Haal de oplossing!

Een leuke bijeenkomst om dieper in te gaan op technische vraagstukken! Het is een Openspace achtige setting waarin je een vraag of casus kan inbrengen en bij voldoende draagvlak een start wordt gemaakt aan de oplossing. Handson aan de slag met de techniek en doordat er meerdere maatschappen deelnemen aan de Tech Nights de kans op meerdere mogelijke uitkomsten o.b.v een diversiteit aan technology en knowledge!

Wat wordt er verwacht? Dat iedere deelnemer handson kennis inbrengt om een klantcase en/of nieuwe concept uit te werken.

Inloop vanaf 17.00 uur TFG Zoetermeer, er wordt voor een heerlijk hapje eten gezorgd!

Hierbij het (concept) programma:

Di 21 januari (bevestigd meld je aan) 

Di 25 februari

Di 31 maart

Di 12 mei

Di 9 juni

Di 15 september

Di 27 oktober

Di 1 december

 

Met vriendelijke groet Open Tech Night Founders,

Timen Olthof

Daan Horn

Marc Enschede

 

Door: Patrick Barbier

Programma

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

#voorwaarden#

Extra Informatie

Bijeenkomsten